SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Nhiệm vụ

Trang chủ > Đẳng cấp

Name Tiền Thưởng Võ huân Sẽ nhận được Yêu cầu Lớp mà bạn muốn Số lượng
Khai thác 01 3,000,000 1000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 35 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 02 3,000,000 2000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 60 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 03 5,000,000 3000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 80 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 04 5,000,000 3000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 100 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 05 5,000,000 3000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 110 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 06 5,000,000 3000 Giấy chuấn nhận Mèo Level 120 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 07 NULL NULL NULL Level 130 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 08 NULL NULL NULL Level 140 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 09 NULL NULL NULL Level 150 Tất cả nhân vật 1
Khai thác 10 NULL NULL NULL Level 160 Tất cả nhân vật 1
ชื่อเควสประจำเซิฟ เงินที่ใช้ ไอเท็มที่ NPC ต้องการ รางวัลที่จะได้รับ เลเวลขั้นต่ำ Class ที่ต้องการ ค่าพิชิตเซียนทีได้
แลกรางวัลโปรโมชั่น01 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 2 ใบ ยาคุ้มจิต (150%) 1 วัน , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น02 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 2 ใบ กล่องสุ่มประดับเซียน 1-4 , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น03 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 3 ใบ กิ่งท้อ (ใหญ่) , 1 ชิ้น (ใช้งานได้ 3 ครั้ง) Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น04 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 3 ใบ กล่องสุ่มครุม ( ช ) & ( ญ ) อย่างล่ะ , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น05 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 3 ใบ กล่องสุ่มหินจตุเทพ ( 4 สี ) , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น06 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 4 ใบ สมบัติของจ้าววังมังกร , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น07 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 5 ใบ ยันต์ตราสวรรค์ [ อาวุธ ] , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น08 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 5 ใบ ยันต์ตราสวรรค์ [ ยุทธภัณฑ์ ] , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น09 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 5 ใบ กล่องสุ่มป้ายความดี , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000
แลกรางวัลโปรโมชั่น10 1,000,000 บัตร Gift Card GameR 10 ใบ กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงมีชื่อ , 1 ชิ้น Level 1 Class 1 1,000

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Forum Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,