SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Nạp thẻ

Trang chủ > Nạp tiền Cash

1. Vui lòng thoát khỏi game trước khi nạp thẻ

2. Chọn loại thẻ muốn nạp

3. Nhập Captcha

Hệ thống nạp thẻ hkbavuong.com
Mệnh giá Cash Khuyến mãi Donate Rate
10.000 VNĐ 1.000 Cash 0% khuyến mãi + thêm x 1
20.000 VNĐ 2.000 Cash 0% khuyến mãi + thêm x 1
50.000 VNĐ 5.000 Cash 0% khuyến mãi + thêm x 1
100.000 VNĐ 10.000 Cash 0% khuyến mãi + thêm x 1
200.000 VNĐ 20.000 Cash + 2,000 point 10% khuyến mãi + thêm x 1
500.000 VNĐ 50.000 Cash + 7,500 point 15% khuyến mãi + thêm x 1

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Forum Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,